Het wereldwatercongres

Plot: Leren met hoofd, hart en handen.

  • Hoofd : kennis opbouwen omtrent de waterproblematiek in verschillende werelddelen en deze met elkaar in verband brengen (systeemdenken)
  • Hart : emotionele betrokkenheid creëren
  • Handen : actieve werkvormen beleven en aanzetten tot acties

Doelgroep: derde graad basisonderwijs, eerste graad secundair onderwijs

Kernwoorden: water, wereldwaterdag, Hidrodoe, proefjes, educatie voor duurzame ontwikkeling, MOS, global water dance, touwtjesspel, systeemdenken

Dit ontwerp maakt gebruik van Exe-bestanden. Exe-bestanden zijn miniwebsites die ook zonder internettoegang kunnen gebruikt worden in de klas. Een versie van deze storyline die geen gebruik maakt van de exe-bestanden, heet 'water in de wereld', en is ook te consulteren in deze verhalenkast. Wie geen bezoek kan brengen aan Hidrodoe in Herentals in episode 2, kan waterproefjes in de klas laten doen. Inspiratie hiervoor vind je bij de bijgevoegde bestanden en de links. De 'waterwaaier' in de bijlagen, is afkomstig uit Technopolis. Ook daar kan je terecht voor proeven van en over water.

 

Leeftijdscategorie: 
3de graad
Secundair
Categorie: 
De onderneming