Water in de wereld

Plot: Leren met hoofd, hart en handen over water in de wereld.

Hoofd : kennis opbouwen omtrent de waterproblematiek in verschillende werelddelen en deze met elkaar in verband brengen 
Hart : emotionele betrokkenheid creëren
Handen : actieve werkvormen beleven en aanzetten tot acties

Doelgroep: tweede graad basisonderwijs

Kernwoorden: water, wereldwaterdag, Hidrodoe, proefjes, educatie voor duurzame ontwikkeling, MOS, EDO, Technopolis

Opmerkingen: Deze storyline kwam tot stand in opdracht van Hidrodoe, Herentals. Een gelijkaardige Storyline met als titel 'Het wereldwatercongres' vind je ook in deze verhalenkast. De foto's in episode 1 zijn van Dieter Telemans, uit de tentoonstelling 'Troubled waters'. Meer info over Troubled Waters vind je in de bib van het Wereldcentrum, Gent. De 'waterwaaier' in de bijlagen is afkomstig uit Technopolis, waar ook een ruim assortiment aan proeven met en over water voorhanden is.

Inspiratie voor proefjes met water vind je in bijgevoegde bestanden en links.

Leeftijdscategorie: 
2de graad
3de graad
Categorie: 
De onderneming