storyline

Voor wie is Storyline geschikt ?

Het Storyline Approach-principe kan toegepast worden voor mensen van 2 tot 102 jaar, die als coöperatieve groep iets willen leren op een actieve manier. De meeste Storylines situeren zich in : het onderwijs, zoals het basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs voorbeelden : *kleuters houden een café open (met ronde prijzen) om te leren tellen *kinderen van de lagere school maken een ruimtereis om kennis te maken met het planetenstelsel *studenten van de lerarenopleiding maken hun eigen school en worden geconfronteerd met wel en wee van ouders en kinderen

...Omdat je een goed verhaal nooit meer vergeet

Verhalend Ontwerpen of Storyline Approach… ...plaatst leerlingen centraal in plaats van het curriculum ...zet aan tot actief en coöperatief leren ...bevordert wederzijds respect ...leidt tot welbevinden, betrokkenheid en hoge motivatie ...maakt het mogelijk te differentiëren ...geeft een krachtige structuur aan leerling en leerkracht ...heeft het voordeel van een herkenbaar patroon, met oneindig veel variaties ...geeft je de mogelijkheid om ook te leren over onderwerpen die delicaat of ingewikkeld zijn en daarom niet in handboeken staan

Pagina's

Subscribe to RSS - storyline