proefjes

Water in de wereld

Plot: Leren met hoofd, hart en handen over water in de wereld.

Hoofd : kennis opbouwen omtrent de waterproblematiek in verschillende werelddelen en deze met elkaar in verband brengen 
Hart : emotionele betrokkenheid creëren
Handen : actieve werkvormen beleven en aanzetten tot acties

Doelgroep: tweede graad basisonderwijs

Kernwoorden: water, wereldwaterdag, Hidrodoe, proefjes, educatie voor duurzame ontwikkeling, MOS, EDO, Technopolis

Het wereldwatercongres

Plot: Leren met hoofd, hart en handen.

  • Hoofd : kennis opbouwen omtrent de waterproblematiek in verschillende werelddelen en deze met elkaar in verband brengen (systeemdenken)
  • Hart : emotionele betrokkenheid creëren
  • Handen : actieve werkvormen beleven en aanzetten tot acties

Doelgroep: derde graad basisonderwijs, eerste graad secundair onderwijs

Kernwoorden: water, wereldwaterdag, Hidrodoe, proefjes, educatie voor duurzame ontwikkeling, MOS, global water dance, touwtjesspel, systeemdenken

Subscribe to RSS - proefjes