taal

De krant

De krant 'Content in Gent' kan uiteraard aangepast worden al naargelang de leeftijd en context van de leerlingen.

Plot : taalstimulering via spreken, schrijven, luisteren, lezen, taalbeschouwing

Doelgroep : basis- en secundair onderwijs, in te vullen naar eigen taalniveau

Kernwoorden : taal, lezen, schrijven, luisteren, media, ICT, muzische vorming, beeld

Oma astronaut

Plot: techniek en ruimtevaart beleven vanuit een fantasieverhaallijn
Doelgroep: oudste kleuters, eerste graad basisonderwijs
Kernwoorden: techniek, ruimtevaart, grootouders, communicatie, taal, gezondheid, voeding

Subscribe to RSS - taal