muzische vorming

De krant

De krant 'Content in Gent' kan uiteraard aangepast worden al naargelang de leeftijd en context van de leerlingen.

Plot : taalstimulering via spreken, schrijven, luisteren, lezen, taalbeschouwing

Doelgroep : basis- en secundair onderwijs, in te vullen naar eigen taalniveau

Kernwoorden : taal, lezen, schrijven, luisteren, media, ICT, muzische vorming, beeld

Het egelorkest

Plot : samen dansen en muziek beleven

Doelgroep : kleuters en eerste graad lager onderwijs

Kernwoorden : kleuters, muziek, dans, beweging, muzische vorming, talenten, samen

Dit is een book based Storyline, naar het boek “het vrolijke egelorkest”, Martin Wadell. Gebruik het originele boek of de vertelplaten om dit verhaal aan de groep te vertellen.

Deze storyline is ook vertaald in het Turks.

 

Subscribe to RSS - muzische vorming