wereldoorlog

Gekleurd verleden

Plot: morele keuzes makenĀ in het historisch kader van de tweede wereldoorlog

Doelgroep: derde graad basisonderwijs, secundair onderwijs

Kernwoorden: moraal, kiezen, geschiedenis, wereldoorlog, zedenleer, samen vredeseducatie

Subscribe to RSS - wereldoorlog