media

De krant

De krant 'Content in Gent' kan uiteraard aangepast worden al naargelang de leeftijd en context van de leerlingen.

Plot : taalstimulering via spreken, schrijven, luisteren, lezen, taalbeschouwing

Doelgroep : basis- en secundair onderwijs, in te vullen naar eigen taalniveau

Kernwoorden : taal, lezen, schrijven, luisteren, media, ICT, muzische vorming, beeld

Zes TV

Plot : samen elkaars talenten ontdekken door een televisieproductiehuis op te richten
Doelgroep : derde graad lager onderwijs, secundair onderwijs, volwassenen
Kernwoorden : talenten, MI, televisie, media, PCM, communicatie

Dit ontwerp is combineerbaar met een talentenspel gebaseerd op PCM (proces communication model)
en/of 
uitbreidbaar met een Meervoudige Intelligentie-project met opdrachtkaarten. Zie www.migent.be en bijlagen voor meer info.

Subscribe to RSS - media